Header Background day #05

درباره «رهگذران»:

فایل های «رهگذران»

غار ارواح (جلد چهارم از سری وراثت)

آخرین جلد از چهارگانه ی وراثت:غار ارواح تا فصل چهاردهم به ترجمه ی دوستانمان (تیم ترجمه ی رهگذران) میباشد و بقیه ی فصول(۱۵تا۷۸)را گروه تایپ زندگی پیشتاز از روی کتاب چاپ شده در ایران تایپ کرده است.

1397/07/11

کتاب خونین (جلد اول از کتابهایی از خون)

خلاصه کتاب: مردگان هم بزرگراه دارند. بزرگراه هایی که صف پیوسته ی اشباح و درشکه های رؤیا را از میان برهوت آنسوی زندگانی ما می گذرانند و عبور بی وقفه ی ارواح درگذشته را بر خود تحمل می کنند صدای تپ تپ تکان هایشان در ویران گوشه های جهان از میان شکاف هایی که خشونت، سنگدلی و شرارت پدید می آورندشان، شنیده می شود. انتفال آن مردگان سرگردان را آن گاه که قلب در شرف از هم پاشیدن است می توان به یک نظر دید، آن زمان که آن چه باید پنهان باشد آشکارا در معرض دید قرار می گیرد

1397/07/05

جلاد لاغر

جلاد لاغر کتابی نوشته دارن شان است. کتاب جلاد لاغر در ماه می‌سال ۲۰۱۰ در کشور انگلستان و در ماه آگوست سال ۲۰۱۰ در کشور ایالات متحده آمریکا انتشار یافته‌است. این کتاب داستان زیبا و متفاوتی را روایت می‌کند و خود نویسنده این کتاب را بهترین کتابش می‌داند. انعطاف پذیری که دارن شان در این […]

1397/06/31

تجارت مرگ (جلد اول از سه گانه شهر)

سه گانه شهر نام کتاب بزرگسالان دارن شان است که وی ابتدا آن را با نام مستعار D.B.Shan انتشار می‌داد. وی این کار را به پیشنهاد منتشر کننده کتابهایش به منظور جداسازی مجموعه بزرگسال از کودکان انجام داد.

1397/06/31

برادرانه تا پای مرگ (جلد چهارم از مجموعه حماسه لارتن کپسرلی)

لارتن کرپسلی خیلی فقیر است ولی با پسر عموی خود که همدم اوست سعی می کند مقداری از خرج خانواده اش را در آورد تا این که سر کارگر او یک کار وحشتناک را انجام می دهد که زندگی لارتن را تغییر می دهد و او را به سوی دنیایی پر از تاریکی و وحشت و هراس می کشاند...

1397/06/28

قصر نفرین شدگان (جلد سوم از مجموعه حماسه لارتن کرپسلی)

خلاصه کتاب: قصر نفرین شدگان جلد سوم از مجموعه چهار جلدی حماسه لارتن کرپسلی می باشد که مربوط به اتفاقاتی است که برای لارتن کرپسلی قبل از مجموعه قصه های سرزمین اشباح افتاده است.

1397/06/28

اقیانوسی از خون (جلد دوم از مجموعه حماسه لارتن کپسرلی)

خلاصه کتاب: داستان زندگی فرازو نشیب او را نشان می دهد و خوب خلاصه ی داستان :لارتن کرپسلی خیلی فقیر است ولی با پسر عموی خود که همدم اوست سعی می کند مقداری از خرج خانواده اش را در اورد تا این که سر کارگر او یک کار وحشتناک را انجام می دهد که زندگی لارتن را تغییر می دهد و او را به سوی دنیایی پر از تلریکی و وحشت و هراس می کشاند

1397/06/28

تولد یک قاتل (جلد اول از حماسه لارتن کرپسلی)

خلاصه کتاب: داستان زندگی فرازو نشیب او را نشان می دهد و خوب خلاصه ی داستان :لارتن کرپسلی خیلی فقیر است ولی با پسر عموی خود که همدم اوست سعی می کند مقداری از خرج خانواده اش را در اورد تا این که سر کارگر او یک کار وحشتناک را انجام می دهد که زندگی لارتن را تغییر می دهد و او را به سوی دنیایی پر از تاریکی و وحشت و هراس می کشاند

1397/06/28