Header Background day #12

منتشر کننده: رمان‌سرا

پرواز شبانه

شبی فابیان، خلبان پست هوایی، در حین پرواز در طوفان گم می‌شود. مدیر وی، ریویر، کم کم با وضعیت رو به رو می‌شود. او هم باید به همسر فابیان خبر گم شدن وی را بدهد و از طرف دیگر باید به اداره پست هوایی ادامه دهد و جان خلبانان دیگری را به خطر نیاندازد…

1397/06/25