Header Background day #27

خلاصه کتاب:

مردگان هم بزرگراه دارند. بزرگراه هایی که صف پیوسته ی اشباح و درشکه های رؤیا را از میان برهوت آنسوی زندگانی ما می گذرانند و عبور بی وقفه ی ارواح درگذشته را بر خود تحمل می کنند صدای تپ تپ تکان هایشان در ویران گوشه های جهان از میان شکاف هایی که خشونت، سنگدلی و شرارت پدید می آورندشان، شنیده می شود. انتفال آن مردگان سرگردان را آن گاه که قلب در شرف از هم پاشیدن است می توان به یک نظر دید، آن زمان که آن چه باید پنهان باشد آشکارا در معرض دید قرار می گیرد. این بزرگراه ها تابلوهای راهنما دارند، و پل و نوار شنی، حتا تقاطع و عوارضی هم دارند. در این چهار راه ها است که خیل مردگان به هم می رسند و انگار همان جا این شاهراه ممنوعه ممکن است به دنیای ما سرریز کند. ترافیک در تفاطعات زیاد است؛ در تقاطع ها صدای مردگان بیداد میکند و در اینجا سدی که یک واقعیت را از دیگری جدا میکند، به دلیل عبور و مرور بیشمار رو به نازکی و سستی میگذارد. چنین تقاطعی از دنیای مردگان مقارن است با خانهی پلاک ۶۵ در دنیای ما، تولینگتون پلیس. خانهای با نمای آجری و به سبک معماری سبک گرگوری که تک و تنها جدا افتاده است. خانهی پلاک ۶۵ هیچ چیز به خصوص و قابل توجهی ندارد. خانهای قدیمی و فراموش شده؛ نمایندهی نالایقی از جلال و شکوه دوره ای که زمانی قرار بود معرف آن باشد. این ملک برای مدت ۱۰ سال یا بیشتر خالی و متروک بوده است.

جزئیات فایل

  • زبان فایل: پارسی
  • فرمت فایل: pdf
  • تعداد صفحات: 184
  • منتشرکننده: رهگذران
  • تعداد دانلود: 27 کاربر
  • حجم فایل: 4.01 MB
  • نام فایل: books_of_blood-book_1.pdf
  • تاریخ انتشار: 1397/07/05
  • آپلودر: proti
  • برچسب‌ها: