Header Background day #04

ترجمه‌ی کامل جلد نهم از مجموعه‌ی «کارآموز رنجر»

یک گروه قانون‌شکن مرتد مشهور به «بیگانگان» از یک پادشاهی به پادشاهی دیگر سفر کرده و اندک‌دارایی‌های بی‌گناهان را با شیادی به جیب می‌زنند. «ویل» و «هلت»، مرشد ویل، توسط قاتلین مرگبار فرقه به دام می‌افتند و هلت با تیری سمی ضربت می‌خورد. حالا ویل باید شب و روز در جستجوی فردی که قدرت درمان هلت را دارد، سفر کند: «مالکالام جادوگر».

مترجم: فاطمه نصیری

جزئیات فایل