Header Background day #21

هر آنچه دوست داری، از دست خواهی داد، ماجرای مردی است به نام آلفرد زیمر، فروشنده سیاری که قصد دارد، در متلی خودکشی کند. او دچار روزمرگی شده، و تنها تفریح و سرگرمی اش جمع آوری نوشته های روی دیوار دستشویی های بین راهی است. او همه ی آنها را در دفترچه ای نوشته-تنها انگیزه ای که مانع خودکشی اش شده بوده، اما به تدریج گویی شغل اصلی اش می شود. به قول خود آلفرد زیمر ، انگار خودکشی بسیار آسانتر از ایجاد دگرگونی و تغییر است. او دو انتخاب بیشتر ندارد، یا دفترچه را دور بیندازد و خودکشی کند ، یا اقدام به چاپش کند

جزئیات فایل

  • زبان فایل: پارسی
  • فرمت فایل: pdf
  • تعداد صفحات: 219
  • منتشرکننده: afrazbook.com
  • تعداد دانلود: 19 کاربر
  • حجم فایل: 2.54 MB
  • نام فایل: king_har_anche_doost_dari.pdf
  • تاریخ انتشار: 1397/06/28
  • آپلودر: Has_On_Space
  • برچسب‌ها: