Header Background day #18

ده بچه ی زنگی به گردش رفتند یکی خود را خفه کرد و نه تا باقی‌ماندند نه بچه زنگیتا دیروقت نشستند یکی به خواب رفت و سپس هشت تا باقی‌ ماندند هشت بچه ی زنگی هیزم میشکستند یکی خود را تکه تکه کرد و هفت تا باقی‌ ماندند هفت بچه ی زنگی به “دون” رفتند یکی گفت میمانم و شش تا باقی ماندند شش بچه ی زنگی به دادگاه رفتند یکی از قبل رسیده بود و پنج تا باقی‌ ماندند پنج بچه ی زنگی به نزدیکی کندو رفتند زنبوری یکی را نیش زد و چهار تا باقی‌ ماندند چهار بچه ی زنگی در اتاق بودند یکی را شاه ماهی قرمز بلعید و سه تا باقی‌ ماندند سه بچه ی زنگی از خانه بیرون امدند خرس یکی را خورد و دو تا باقی‌ ماندند دو بچه ی زنگی رو به رو ی هم ایستادند یکی دیگری را کشت و یک بچه ی زنگی باقی‌ ماند یک بچه ی زنگی تنها بود خود را به دار اویخت و دگر هیچ کدام از ان ها نبودند…

جزئیات فایل

  • زبان فایل: پارسی
  • فرمت فایل: pdf
  • تعداد صفحات: 249
  • منتشرکننده:
  • تعداد دانلود: 13 کاربر
  • حجم فایل: 2.52 MB
  • نام فایل: dah_bache_zangi.pdf
  • تاریخ انتشار: 1397/06/28
  • آپلودر: Has_On_Space
  • برچسب‌ها:

پیوست شده به:

fa
کاور ده بچه زنگی
کاور ده بچه زنگی